Fakturačné údaje

Toppráce s.r.o.
  • Južná trieda 4B, Košice, 040 01
  • Slovensko

IČO: 51454289
DIČ: 2120720646

Bankové spojenie

Tatra banka, a.s.
Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava

Názov účtu: Toppráce s.r.o.
Číslo účtu: 2942053922/1100
SWIFT (BIC): TATRSKBX
IBAN: SK56 1100 0000 0029 4205 3922

Radi vám telefonicky poradíme
Pondelok - Štvrtok 8.00 - 16:30 h
Piatok 8.00 - 16.00 h

  • +(421) 902 266 162

  • topprace.sk@gmail.com

*
*
*

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.