Predavač

kvetinár, aranžér

Táto ponuka už nie je aktuálna. Pozrite si podobné pracovné ponuky - Predavač

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

viazanie kytic

vyroba aranžmánov

údržba interiérovej zelene

príprava svadobných výzdob, aranžovanie svadobných sál

práca na vysunutom pracovisku

Týmto udeľujem prevádzkovateľovi Kvetinárstvo Javorka sro, Námestie SNP 2, 81106 Bratislava, ICO:48266124, DIC: SK2120111675 (ďalej len "prevádzkovateľ" ) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účel sprostredkovania zamestnania, získavania informácií o vhodných pracovných miestach a ďalších produktoch a službách súvisiacich s kariérnym a osobnostným rozvojom. Pre tento účel súhlasím so zaradením do databázy uchádzačov o zamestnanie prevádzkovateľa a následným poskytnutím alebo sprístupnením mojich osobných údajov potencionálnym zamestnávateľom, a to v rozsahu:
• Meno, priezvisko, titul,
• Dátum narodenia,
• Adresa trvalého/prechodného bydliska (ulica, číslo, mesto, PSČ),
• Kontaktné údaje (mail, telefón),
• Pracovno-právny vzťah (súčasné a predchádzajúce zamestnanie/-a v rozsahu: adresa zamestnávateľa a pracovné zaradenie),
• Dosiahnuté vzdelanie (súčasné, stredné, vysokoškolské),
• Absolvované kurzy a školenia,
• Ostatné údaje zo životopisu.
Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom mojej vôle, ktorý udeľujem na obdobie 5rokov odo dňa zaslania svojho životopisu.
Pred udelením súhlasu som bol/-a informovaný/-á o nasledujúcich skutočnostiach:
• moje osobné údaje budú poskytované príjemcom (potencionálnym zamestnávateľom),
• moje osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia platnosti súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané,
• ako dotknutá osoba mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k mojim osobným údajom, ktoré sa ma týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov,
• v odôvodnenom prípade mám ako dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
• beriem na vedomie, že cezhraničný prenos mojich osobných do tretej krajiny sa neuskutočňuje,
• beriem na vedomie, že nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania,
Svoje právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na
ktorú bol tento súhlas udelený, môžem ako dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:
1. emailovou žiadosťou zaslanou na adresu
majavo198@gmail.com

2. telefonicky +421 911 560 955
3. zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR - odvolanie súhlasu“ na obálke.
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.


Požiadavky na uchádzača

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
  • Stredoškolské bez maturity
  • Stredoškolské s maturitou
  • Odbor: kvetinár, aranžér
Jazyk a úroveň ovládania
  • Anglický jazyk - Začiatočník (A2)
Vodičský preukaz
  • B
Osobnostné predpoklady a zručnosti

uprednostnujeme vyučených v obore

ochota pracovat

príjemné vystupovanie

kreatívnosť


Zamestnanecké výhody, zručnosti

práca v perfektnom kolektíve

možnosť rozvoja a uplatnenia kreativity

možnosť pracovného postupu 

vodičský preukaz B, nie je však podmienkou


Informácie o výberovom konaní

treba poslat CV s foto na mail : majavo198@gmail.com

následne budete pozvaný aj na osobný pohovor


Ponuka je aktuálna do: 21.10.2019

Adresa spoločnosti

Namestie SNP 2
81106, Bratislava