Stavebný inžinier

stavebný inšpektor - odborný radca

Táto ponuka už nie je aktuálna. Pozrite si podobné pracovné ponuky - Stavebný inžinier

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Hlavný štátny stavebný dohľad nad uskutočňovaním stavieb v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku s pôsobnosťou v príslušnom územnom obvode v rámci Slovenskej republiky vykonávaný štátnym zamestnancom. Orientácia v stavebnej projektovej dokumentácii a kontrola jej súladu s prebiehajúcou stavbou. Znalosť legislatívy v oblasti stavebného zákona a súvisiacich predpisov, zákona o správnom konaní, zákona o priestupkoch. 


Požiadavky na uchádzača

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
 • Vysokoškolské II. stupňa
 • Odbor: stavebníctvo
Počítačové znalosti - používateľ
 • Microsoft Outlook - základy
 • Microsoft Excel - základy
 • Microsoft Word - základy
Vodičský preukaz
 • B
Osobnostné predpoklady a zručnosti

orientácia v stavebnej projektovej dokumentácii, samostatnosť, schopnosť pracovať pod tlakom, komunikačné zručnosti, analytické myslenie


Zamestnanecké výhody, zručnosti

Zvýšenie platovej tarify podľa dĺžky odbornej praxe, pružný pracovný čas, 37,5 hodinový pracovný týždeň, jeden týždeň dovolenky navyše, stravné lístky v sume 5,00 € aj za čas dovolenky a prekážok v práci, jeden deň pracovného voľna použitý bez udania dôvodu.


Informácie o výberovom konaní

Výberové konanie je uskutočňované formou odborného písomného testu a po jeho úspešnom vypracovaní absolvuje uchádzač osobný pohovor pred výberovou komisiou. 

Poznámka

Uchádzač môže podať nižšie uvedené doklady v elektronickej podobe prostredníctvom portálu výberových konaní na www.open.slovensko.sk pod značkou VK/2019/500 bez použitia eIDkarty alebo s použitím eIDkarty. Môže tiež zaslať nižšie uvedené doklady pod značkou VK/2019/500 v listinnej podobe(vlastnoručne podpísané). Termín na podanie žiadosti spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi je 31. 02. 2019 na portáli výberových konaní alebo na adresu Slovenskej stavebnej inšpekcie: • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania, • profesijný štruktúrovaný životopis, • motivačný list , • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, ktorým uchádzač preukazuje dosiahnutie požadovaného stupňa vzdelania, • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, • čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka, • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, v diplome, vo vysvedčení, alebo v inom predloženom doklade alebo v predloženej listine,


Adresa spoločnosti

Lamačská cesta 8
81104, Bratislava
 • Miesto práce Bratislava
 • Kraj Bratislavský kraj‎
 • Typ ponuky plný úväzok
 • Základná mzda (brutto) plat v súlade so zákonom č. 55/2017 o štátnej službe a s nariadením vlády č. 389/2018
 • Termín nástupu: Ihneď
 • Ponuka je vhodná pre absolventa
 • Bez znalosti jazyka
Odoslať žiadosť o prácu

Podobné pracovné ponuky