Odborný referent

Odborný referent v oblasti územného plánovania

Táto ponuka už nie je aktuálna. Pozrite si podobné pracovné ponuky - Odborný referent

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

• príprava návrhov územnoplánovacích informácií
• príprava stanovísk k investičným zámerom v mestskej časti
• spolupráca pri obstarávaní a schvaľovaní územnoplánovacích dokumentov
• príprava stanovísk v procese posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA, SEA)
• práca s PC, programy WORD, EXCEL, ARCGIS
 

Požiadavky na uchádzača

Požadované vzdelanie:
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Ďalšie požiadavky:

Základná zložka mzdy:
• od 790,- do 950,- € + osobný príplatok v závislosti od odborných skúseností uchádzača

Druh pracovného pomeru:
• plný úväzok

Požadované vzdelanie:
• vysokoškolské, 2. stupeň v odbore architektúra a urbanizmus, príp. pozemné stavby a architektúra

Predpokladaný termín nástupu:
September 2019 (dohodou)

Žiadosť na zaradenie do výberového konania, životopis s nižšie uvedeným súhlasom * zaslať do 18.08.2019 na adresu:

Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto,
personálny úsek , Junácka ul. l,
832 91 Bratislava 3
alebo zuzana.lehocka@banm.sk

___________________________________________________________________________
Týmto ako dotknutá osoba udeľujem Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava, IČO 00 603 317 súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v životopise a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce, ktoré som poskytol/poskytla vyššie uvedenej Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za účelom uloženia do databázy záujemcov o prácu pre hľadanie vhodného zamestnanca. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia.

Pozvaní do výberového konania budú len uchádzači, ktorí spĺňajú uvádzané podmienky. Ostatným, ktorí nebudú kontaktovaní, ďakujeme za prejavený záujem.


Počet voľných pracovných miest:

2

 

 

Informácie o výberovom konaní

Kontaktná osoba:


 

Informácie o firme

Obchodné meno: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Právna forma: Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)
IČO: 00603317
Internetová adresa:  zuzana.lehocka@banm.sk
Telefón: +42149253243
Charakteristika: samospráva
Adresa: 

  • Junácka 1
  • 83291 Bratislava-Nové Mesto
  • Slovensko  •  

zdroj: upsvar.sk

  • Miesto práce Bratislava
  • Kraj Bratislavský kraj‎
  • Typ ponuky plný úväzok
  • Základná mzda (brutto) od 790 EUR/mesiac

Podobné pracovné ponuky