Profesionálny rodič

Profesionálny náhradný rodič

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

starostlivosť o mal. deti s nariadenou ústavnou starostlivosťou, neodkladným opatrením alebo výchovným opatrením, ktorá sa vykonáva v domácom prostredí profesionálneho náhradného rodiča  (okr. Galanta, Dun. Streda, Senec, Šaľa, Hlohovec) alebo v prostredí centra pre deti a rodiny (poskytneme ubytovanie)


Požiadavky na uchádzača

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
  • Stredoškolské bez maturity
  • Stredoškolské s maturitou
  • Nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
Jazyk a úroveň ovládania
  • Maďarský jazyk - Začiatočník (A2)
Počítačové znalosti - používateľ
  • Microsoft Word - základy
Vodičský preukaz
  • B

Počet rokov praxe: 3 roky

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Požadované vzdelanie: nižšie stredné odborné

                                  stredné odborné

                                   úplné stredné odborné

                                   úplné stredné všeobecné vzdelanie

Požadovaná prax: aspoň 3 roky ale môže byť aj bez praxe

Osobnostné predpoklady: pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) 

                                      precíznosť

                                      spoľahlivosť

                                      komunikatívnosť

                                      sebaovládanie

                                      Informácie o výberovom konaní

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu so všetkými požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na adresu zamestnávateľa najneskôr do 22.4.2020. Termín výberového konania koncom apríla 2020, čas dohodneme telefonicky.. Požadované doklady: žiadosť o zaradenie do výberového konania, žiadosť o prijatie do zamestnania, životopis, motivačný list, overená kópia vysvedčenia a diplomu alebo iného vzdelania, register trestov nie starší ako 3 mesiace, písomný súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov, lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, čestné prehlásenie alebo doklady preukazujúce, že nehnuteľnosť uchádzača spĺňa podmienky zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, výpis z registra trestov manžela, prísomný súhlas partnera alebo manžela na výkon PNR. Ak by uchádzač stihol aj vybavenie vyšetrenia u klinického psychológa, by bolo dobré, tým sa celý proces urýchli. Ak nie, tak ho urobí po výberovom konaní.

 

 


Ponuka je aktuálna do: 30.04.2020

Adresa spoločnosti

Hlavná 159/2
92523, Jelka