Táto ponuka už nie je aktuálna. Pozrite si podobné pracovné ponuky - Poisťovací poradca, Klientský pracovník

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Hľadáme zodpovedných ľudí do obchodného tímu, ktorí majú chuť pracovať, rozvíjať sa a hľadajú dlhodobú perspektívnu v dobrej spoločnosti.

Staňte sa expertom na poradenstvo v oblasti dôchodkových produktov a produktov životného poistenia. Pracujte pre poisťovňu roka 2016, na ktorú sa klienti môžu spoľahnúť vďaka jej excelentnému poistnému plneniu a pre doplnkovú dôchodkovú spoločnosť, ktorá je jednotkou na slovenskom trhu.

Náplň práce NN poradcu:
• Kontaktuje klientov, analyzuje ich potreby a získava odporúčania za kvalitné poradenstvo.
• Radí klientom ako si zabezpečiť dostatočnú výšku dôchodku a kryť životné riziká, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť výšku ich príjmu.
• Uzatvára nové zmluvy k dôchodkovým produktom 2. a 3. piliera, životného poistenia, či podielovým fondom a vykonáva servis na starých zmluvách.
• Pomáha klientom s likvidáciou poistných udalostí.

Ak Vás ponuka práce zaujala, pošlite životopis na nižšie uvedené kontaktné údaje.
 

Požiadavky na uchádzača

Požadované vzdelanie:
Úplné stredné odborné vzdelanie
Úplné stredné všeobecné vzdelanie (gymnázium)
Vyššie odborné vzdelanie
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Vodičské oprávnenie:
 • Skupina B
Ďalšie požiadavky:

• Stredoškolské vzdelanie s maturitou.
• Bezúhonnosť (=čistý register trestov).
• Zodpovednosť.
• Znalosti v oblasti financií výhodou.
• Akceptujeme aj VŠ absolventov s praxou počas VŠ.


Dĺžka praxe:

bez požiadavky na odbornú prax


Pracovné podmienky:

 • Pracovný čas: od 9:00 do 16:00
 • Práca na zmeny: jednozmenný pracovný režim


Počet voľných pracovných miest:

3

 
 

Zamestnanecké výhody, zručnosti

• Mimoriadne atraktívny systém odmeňovania, ktorý vám poskytne možnosti nadštandardného zárobku. Maximálny mesačný zárobok závisí len od vás. Priemerný zárobok NN poradcu je 1 000 eur mesačne. Fixná mesačná odmena počas adaptácie - prvých 6 mesiacov.
• Sprostredkujeme vám kontakty so záujmom o uzatvorenie zmlúv životného poistenia.
• Pridelíme vám portfólio klientov o ktoré sa budete starať.
• Až tretina NN poradcov cestuje každý rok do atraktívnej destinácie.
• Flexibilný pracovný čas.
• Bezplatný, kvalitný systém vzdelávania.
• Podpora skúseného manažéra, ktorý vám pomôže s adaptáciou a získaním predajných zručností.
• Možnosť kariérneho rastu.
• Priateľskú atmosféru v tíme renomovanej spoločnosti.


 

Informácie o výberovom konaní

Kontaktná osoba:


 

Informácie o firme

Obchodné meno: NN Životná poisťovňa, a.s.
Právna forma: Akciová spoločnosť
IČO: 35691999
Internetová adresa:  www.nn.sk
Telefón: +421
Charakteristika: NN Group je globálna finančná skupina holandského pôvodu so 170-ročnou históriou, ktorá poskytuje svoje služby viac než 15 miliónom klientov v 18 krajinách, o ktorých sa stará 12 000 zamestnancov. Pod značku NN Group na Slovensku patria tieto spoločnosti: NN Životná poisťovňa, a.s., NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s., NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., NN Management Services, s.r.o., organizačná zložka. Ďalšie informácie nájdete na www.nn.sk. Odoslaním Vášho životopisu, motivačného listu, príp. ďalších príloh beriete na vedomie, že NN spoloční prevádzkovatelia (NN Životná poisťovňa, a.s., IČO: 35 691 999, NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., IČO: 35 902 981, NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s., IČO: 35 976 853, NN Management Services, s.r.o., organizačná zložka, IČO: 31 814 433, kontaktná adresa: Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava) spracúvajú Vami poskytnuté osobné údaje na účel výberového konania na uvedenú pracovnú pozíciu. Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe Vašej žiadosti ako dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, neposkytnutie osobných údajov na uvedený účel znemožňuje účasť na výberovom konaní. NN spoloční prevádzkovatelia uchovávajú osobné údaje po dobu trvania predzmluvných vzťahov; v prípade ak k vzniku zmluvného vzťahu nedôjde, tak NN spoloční prevádzkovatelia Vaše osobné údaje zlikvidujú do 6 mesiacov od poskytnutia osobných údajov. Máte právo požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie a/alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenositeľnosť osobných údajov, právo podať sťažnosť na spracúvanie osobných údajov orgánu dozoru – Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Osobné údaje nie sú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania. Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe prostredníctvom e-mailovej adresy dpo@nn.sk. Ďalšie informácie o spracúvaní poskytnutých osobných údajov sú dostupné na www.nn.sk.
Adresa: 

 • Jesenského 4/C
 • 81102 Bratislava-Staré Mesto
 • Slovensko •  

zdroj: upsvar.sk

 • Miesto práce Bardejov
 • Kraj Prešovský kraj
 • Typ ponuky živnosť
 • Základná mzda (brutto) od 1000 EUR/mesiac

Podobné pracovné ponuky