Táto ponuka už nie je aktuálna. Pozrite si podobné pracovné ponuky - Verejný zdravotník, Lekár

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

a. Žiadosť o zaradenie do výberového konania (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaná)
b. Profesijný štruktúrovaný životopis (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaný)
c. Motivačný list (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaný)
d. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)
e. Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania, ako je vysvedčenie, diplom alebo iný rovnocenný doklad; pri dokladoch o vzdelaní, ktoré vydala uznaná vzdelávacia inštitúcia podľa právnych predpisov členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie alebo tretieho štátu, aj rozhodnutie podľa osobitného predpisu
Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi
12.08.2019

 

Požiadavky na uchádzača

Požadované vzdelanie:
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Pracovné podmienky:

  • Práca na zmeny: jednozmenný pracovný režim


Počet voľných pracovných miest:

1

 

 

Informácie o výberovom konaní


 

Informácie o firme

Obchodné meno: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky
IČO: 30794536
Adresa: 

  • Záhoracka 2942/60A, Malacky, 90101  •  

zdroj: upsvar.sk