Vychovávateľ

Vychovávateľ v detskom domove

Táto ponuka už nie je aktuálna. Pozrite si podobné pracovné ponuky - Vychovávateľ

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Požadované odborné znalosti:

Znalosť zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Znalosť zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálne kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Znalosť zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zoznam požadovaných dokladov pre prihlásenie sa do výberového konania

·         Písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru

·         Kópia vysvedčenia, diplomu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní podľa osobitného predpisu

·         Kópia výpisu z registra trestov nie staršie ako 3 mesiace

·         Profesijný štruktúrovaný životopis

·         Motivačný list

·         Doklad o zdravotnej spôsobilosti – lekárske potvrdenie

·         Písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom posúdenia vhodnosti kandidáta na inzerovanú pracovnú pozíciu v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Termín podania žiadosti o pracovnú pozíciu spolu so všetkými požadovanými dokladmi je do 08. 03. 2019. Požadované doklady zasielajte mailom alebo poštou na adresu detského domova. Všetky žiadosti budú posúdené a vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor – teda na výberové konanie, ktorého termín oznámi detský domov záujemcom mailom alebo telefonicky.


Požiadavky na uchádzača

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
  • Vysokoškolské II. stupňa
  • Stredoškolské s maturitou
  • Vysokoškolské I. stupňa
  • Odbor: špeciálna pedagogika alebo vychovávateľstvo, alebo učiteľstvo akademických predmetov
Vodičský preukaz
  • B


Poznámka

žiadosti do 8.3.2019


Adresa spoločnosti

Hlavná 159/2
92523, Jelka