Sociálny pracovník

Sociálny pracovník

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Sociálny pracovník v odbore sociálnych služieb Mestského úradu v Nitre s pracovnou náplňou :
- priamy výkon sociálnej práce s cieľovou skupinou ľudia bez domova na území mesta Nitry v stanovenom čase,
- vyhľadávanie, kontaktovanie a odborná pomoc cieľovej skupine aj v otvorenom prostredí,
- poskytovanie odborného poradenstva, krízovej intervencie a iných foriem odbornej pomoci podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších zmien a doplnkov so zameraním na skvalitnenie života cieľovej skupiny.
Miesto výkonu práce: Útulok pre bezdomovcov, Štúrova 55, Nitra.
 

Požiadavky na uchádzača

Požadované vzdelanie:
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore sociálna práca

Ďalšie požiadavky:

- odborná prax min 2 roky, skúsenosti s cieľovou skupinou ľudí bez domova
- znalosť zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
- samostatnosť, koncepčné myslenie, spoľahlivosť,
- analyzovanie a riešenie problémov, komunikácia (jednanie s ľuďmi), tímová práca
- práca s PC

Zoznam požadovaných dokladov:
Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s:
- profesijným životopisom
- čestným vyhlásením o ukončení najvyššieho vzdelania
- čestným vyhlásením o bezúhonnosti
- písomným súhlasom so spracovaním osobný údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dátum a miesto podania žiadostí:
Uchádzači v termíne do 31.01.2020 odovzdajú svoje žiadosti v zapečatenej obálke, ktorá bude označená heslom: „sociálny pracovník – neotvárať“ osobne do podateľne Mestského úradu v Nitre alebo zašlú poštou na adresu: MESTO NITRA, Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, kancelária prednostu, 950 06 Nitra. Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti do podateľne Mestského úradu v Nitre. Platí odtlačok prezentačnej pečiatky Mesta Nitry .
Mesto Nitra si vyhradzuje oprávnenie pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov.
Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov.
 


Pracovné podmienky:

 • Pracovný čas: od 7:15 do 12:20
 • Práca na zmeny: dvojzmenný pracovný režim


Počet voľných pracovných miest:

1

 
 

Zamestnanecké výhody, zručnosti

- možnosť sebarealizácie,
- perspektívna práca
- príspevok na stravovanie
- stabilné sociálne prostredie
- doplnkové dôchodkové sporenie a iné benefity v súlade s Kolektívnou zmluvou


 

Informácie o výberovom konaní

Kontaktná osoba:

 • Katarína Koprdová
  referent pre ľudské zdroje
  tel.: +421376502244


 

Informácie o firme

Obchodné meno: Mesto Nitra
Právna forma: Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)
IČO: 00308307
Telefón: 037/6502111
Charakteristika: Mesto Nitra je právnickou osobou, samostatný územný samosprávny a správny celok SR.
Adresa: 

 • Štefánikova trieda 60
 • 95006 Nitra
 • Slovensko •  

zdroj: upsvar.sk

 • Miesto práce Nitra
 • Kraj Nitriansky kraj
 • Typ ponuky plný úväzok
 • Základná mzda (brutto) od 928 EUR/mesiac

Podobné pracovné ponuky