Psychológ

Psychológ NP DEI NS III (pobytová forma )

Táto ponuka už nie je aktuálna. Pozrite si podobné pracovné ponuky - Psychológ

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Odborná činnosť so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu pobytových opatrení SPOD a SK v centre pre deti a rodiny na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.Pracovné miesto v rámci Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
 

Požiadavky na uchádzača

Požadované vzdelanie:
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore psychológia

Vodičské oprávnenie:
 • Skupina B
Všeobecné spôsobilosti:
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • tímová práca
 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • samostatnosť
Počítače:
 • Internet - pokročilá
 • Open Office - pokročilá
Ďalšie požiadavky:

Znalosť príslušnej legislatívy, najmä zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška MPSVaR SR č. 103/2018 Z. z., zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine
Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania pre zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania;
• motivačný list;
• kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
• kópia výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace;
• profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte EUROPASS;
• písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu, kópii výpisu z registra trestov a profesijnom štruktúrovanom životopise;
• písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania je 19.7.2019
Žiadosti zasielajte na adresu Centrum pre deti a rodiny Valaská, Chalupkova 2, 976 46 Valaská, resp. elektronickou poštou na pobisova@detskydomovvalaska.sk. Uchádzači, ktorí budú spĺňať predpoklady a požiadavky na výkon práce, budú pozvaní na výberové konanie, ktoré sa uskutoční dňa 23.7.2019 o 10:00 hod. v Centre pre deti a rodiny Valaská. Pozvánky budú uchádzačom doručované výhradne len prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailový kontakt uvedený v žiadosti.


Dĺžka praxe:

bez požiadavky na odbornú prax


Pracovné miesto vhodné aj pre:

absolventa


Pracovné podmienky:

 • Práca na zmeny: jednozmenný pracovný režim


Počet voľných pracovných miest:

1

 

 

Informácie o výberovom konaní

Kontaktná osoba:


 

Informácie o firme

Obchodné meno: Centrum pre deti a rodiny Valaská
Právna forma: Rozpočtová organizácia
IČO: 00610461
Internetová adresa:  detskydomov.valaska@stonline.sk
Telefón: 0486176952
Charakteristika: Centrum pre deti a rodiny Valaská poskytuje komplexnú starostlivosť 64 deťom.
Adresa: 

 • Chalupkova 2
 • 97646 Valaská
 • Slovensko •  

zdroj: upsvar.sk

 • Miesto práce Brezno
 • Kraj Banskobystrický kraj‎
 • Typ ponuky plný úväzok
 • Základná mzda (brutto) od 883.5 EUR/mesiac

Podobné pracovné ponuky