Stavebný inžinier

stavebný inšpektor - odborný radca

Táto ponuka už nie je aktuálna. Pozrite si podobné pracovné ponuky - Stavebný inžinier

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Hlavný štátny stavebný dohľad nad uskutočňovaním stavieb v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku s pôsobnosťou v príslušnom územnom obvode. Vypracovávanie záznamov z HŠSD a prvostupňových rozhodnutí vrámci správneho a priestupkového konania. Orientácia v stavebnej projektovej dokumentácii a kontrola jej súladu s prebiehajúcou stavbou.


Požiadavky na uchádzača

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
 • Vysokoškolské II. stupňa
 • Odbor: stavebníctvo
Počítačové znalosti - používateľ
 • Microsoft Excel - základy
 • Microsoft Word - základy
 • Microsoft Outlook - základy
Vodičský preukaz
 • B
Osobnostné predpoklady a zručnosti

znalosť legislatívy v oblasti stavebného zákona a súvisiacich predpisov, zákona o správnom konaní, zákona o priestupkoch, orientácia v stavebnej projektovej dokumentácii, samostatnosť, schopnosť pracovať pod tlakom, komunikačné zručnosti, analytické myslenie


Zamestnanecké výhody, zručnosti

Zvýšenie platovej tarify podľa dĺžky odbornej praxe, pružný pracovný čas, 37,5 hodinový pracovný týždeň, jeden týždeň dovolenky navyše, stravné lístky v sume 5,00 € aj za čas dovolenky a prekážok v práci, jeden deň pracovného voľna použitý bez udania dôvodu.


Informácie o výberovom konaní

výberové konanie prebieha formou odborného testu. Po jeho úspešnom absolvovaní je uchádzač pozvaný na osobný pohovor pred výberovou komisiou v ten istý deň.

Poznámka

Uchádzač môže podať nižšie uvedené doklady v elektronickej podobe prostredníctvom portálu výberových konaní na www.open.slovensko.sk pod značkou VK/2019/5493 bez použitia eIDkarty alebo s použitím eIDkarty. Môže tiež zaslať nižšie uvedené doklady pod značkou VK/2019/5493 v listinnej podobe(vlastnoručne podpísané). Termín na podanie žiadosti spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi je 11. 09. 2019 na portáli výberových konaní alebo na adresu Slovenskej stavebnej inšpekcie: • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania, • profesijný štruktúrovaný životopis, • motivačný list , • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, ktorým uchádzač preukazuje dosiahnutie požadovaného stupňa vzdelania, • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, • čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka, • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, v diplome, vo vysvedčení, alebo v inom predloženom doklade alebo v predloženej listine. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV: Informácie o získavaní a spracúvaní osobných údajov sú dostupné na: www.ssiri.sk/informačná povinnosť UPOZORNENIE: Prihlásenie sa do výberového konania podaním žiadosti v LISTINNEJ PODOBE musí obsahovať náležitosti uvedené v § 3 vyhlášky Úradu vlády Slovenskej republiky č. 127/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberových konaniach.


Adresa spoločnosti

Lamačská cesta 8
81104, Bratislava
 • Miesto práce Bratislava
 • Kraj Bratislavský kraj‎
 • Typ ponuky plný úväzok
 • Základná mzda (brutto) plat v súlade so zákonom č. 55/2017 o štátnej službe a s nariadením vlády č. 389/2018
 • Termín nástupu: Ihneď
 • Ponuka je vhodná pre absolventa
 • Bez znalosti jazyka
Odoslať žiadosť o prácu

Podobné pracovné ponuky