Učiteľ materskej školy

Riaditeľ/riaditeľka v súkromnej materskej škole

Táto ponuka už nie je aktuálna. Pozrite si podobné pracovné ponuky - Učiteľ materskej školy

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

-práca s deťmi

-administratívne práce

-účasť na poradách a školeniach


Požiadavky na uchádzača

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
  • Vysokoškolské II. stupňa
  • Stredoškolské s maturitou
  • Vysokoškolské I. stupňa
  • Odbor: Predškolská a elementárna výchova
Osobnostné predpoklady a zručnosti

A.      Kvalifikačné predpoklady:

o     odborná a pedagogická spôsobilosť podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,

o     minimálna pedagogická prax – 5 rokov,

o     vykonanie prvej atestácie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Ďalšie požiadavky:

o     bezúhonnosť,

o     zdravotná spôsobilosť,

o     ovládanie štátneho jazyka.Informácie o výberovom konaní

Prihlášku do výberového konania doručte na adresu: Ivana Stachová, I. Houdeka 1923/40, 034 01 Ružomberok. Uzávierka prijímania prihlášok je 31.1.2019 o 13,00 hod. Obálku označte heslom: „VK - SMŠ Slniečko – neotvárať“.

 

Termín a miesto konania výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky na zaradenie do výberového konania oznámený zdriaďovateľkou súkromnej materskej školy Slniečko 7 dní pred jeho konaním (§ 5 ods. 5 zákona č. 552/2003 Z. z.).

Bližšie informácie u zriaďovateľky súkromnej materskej školy Slniečko: tel. kontakt – 0907 395 313, e-mail: ivanastachova@hotmail.com .

 

Požadované doklady:

o     písomná prihláška do výberového konania,

o     štruktúrovaný profesijný životopis,

o     overené kópie dokladov o vzdelaní,

o     doklad o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti,

o     výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,

o     potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti,

o     písomný návrh koncepcie rozvoja školy (v rozsahu max 4 strany),

o     súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 12,13 a 14 zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osob. údajov a o zmene doplnení niektorých zákonov,

o     čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti a jej prílohách


Ponuka je aktuálna do: 28.02.2019

Adresa spoločnosti

Š. Moyzesa 3412
03401, Ružomberok
  • Miesto práce Ružomberok
  • Kraj Žilinský kraj‎
  • Typ ponuky plný úväzok
  • Základná mzda (brutto) tabuľkový
  • Termín nástupu: 01.04.2019
  • Bez znalosti jazyka
Odoslať žiadosť o prácu

Podobné pracovné ponuky