Odborný referent, Dopravný inžinier

Odborný referent - dopravný inžinier

Táto ponuka už nie je aktuálna. Pozrite si podobné pracovné ponuky - Odborný referent, Dopravný inžinier

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

• odborná príprava rozhodnutí v oblasti mobility a dopravného inžinierstva,
• zabezpečovanie a obstarávanie dopravno-inžinierskej dokumentácie mesta Nitra,
• zabezpečovanie koncepčných materiálov, štúdií, prognóz a rozvojových projektov,
týkajúcich sa rozvojových programov na miestnej úrovni (plán udržateľnej mobility),
• generel technickej infraštruktúry a koncepcie rozvoja dopravy v meste Nitra),
• zabezpečovanie architektonických, dopravných a ideových štúdií, vychádzajúcich z Koncepčných materiálov a dokumentácií rozvoja mesta Nitra
• zabezpečovanie prípravy koncepcie a podkladov pre navrhovanie cyklistickej siete a infraštruktúry ,
• zabezpečovanie stanovísk k investičnej činnosti v meste Nitra,
• zabezpečovanie prípravy materiálov do komisií a orgánov mesta, týkajúcich sa
rozhodujúcich a udržateľných riešení v oblasti mobility a cestného hospodárstva,
• operatívne reagovanie na pripomienky poslancov MZ, VMČ, týkajúce sa nedostatkov v dopravnej situácii na komunikáciách mesta (cestná sieť, chodníky, cyklotrasy),
• posudzovanie PD pre územné rozhodnutia a stavebné konania z hľadiska príslušných
platných Slovenských technických noriem, cestného zákona a odlišných technických
riešení i z hľadiska súladu so schválenou ÚPD
 

Požiadavky na uchádzača

Požadované vzdelanie:
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Cudzie jazyky:
 • anglický - pokročilá: B1 a B2
Ďalšie požiadavky:

• vzdelanie v oblasti dopravy alebo stavebníctva výhodou

ďalšie požiadavky:
- znalosti a orientácia pri práci s mapami, územnými plánmi, s projektovou dokumentáciou a s digitálnou mapou inžinierskych sietí
- občianska bezúhonnosť, seriózne vystupovanie, komunikatívnosť
- schopnosť analyticky a koncepčne myslieť
- aktívna znalosť anglického jazyka
- podmienkou nie je autorizovaný dopravný inžinier so zameraním na dopravný urbanizmus a dopravné inžinierstvo alebo akreditovaný dopravný inžinier so zameraním na dopravný urbanizmus a dopravné inžinierstvo

Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť
- profesijný životopis
- čestné prehlásenie o ukončení najvyššieho vzdelania
- písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby Mesta Nitry

Bližšie informácie na našej stránke www.nitra.sk


Pracovné miesto vhodné aj pre:

absolventa


Pracovné podmienky:

 • Pracovný čas: od 7:00 do 15:00
 • Práca na zmeny: jednozmenný pracovný režim


Počet voľných pracovných miest:

1

 
 

Zamestnanecké výhody, zručnosti

• možnosť vzdelávania v oblasti dopravy
• možnosť odborného rastu
• príspevok na stravovanie
• doplnkové dôchodkové sporenie a iné benefity v súlade s Kolektívnou zmluvou


 

Informácie o výberovom konaní

Kontaktná osoba:


 

Informácie o firme

Obchodné meno: Mesto Nitra
Právna forma: Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)
IČO: 00308307
Telefón: 037/6502111
Charakteristika: Mesto Nitra je právnickou osobou, samostatný územný samosprávny a správny celok SR.
Adresa: 

 • Štefánikova trieda 60
 • 95006 Nitra
 • Slovensko •  

zdroj: upsvar.sk

 • Miesto práce Nitra
 • Kraj Nitriansky kraj
 • Typ ponuky plný úväzok
 • Základná mzda (brutto) od 1115 EUR/mesiac

Podobné pracovné ponuky